KAYABAŞI RESTORAN OSMANGAZİ BURSA İFTAR VE SAHUR MENÜLERİ

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa
Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Ramazan 2023 İftar ve Sahur Menüleri ve Fiyatları

2023 İftar Menüsü

Menü 1: 250 TL
Menü 2: 300 TL
Menü 3: 300 TL
Sahur Menüsü Fiyatı: 175 TL


Kayabaşı Restoran Osmangazi Bursa Adres ve İletişim
İnkaya, İnkaya Mah Uludağ Cad & 2, 3. İnan Sokak No:163, 16370 Osmangazi/Bursa
Telefon Rezervasyon: 0535 414 13 07 Restoranı Ara
Daha yeni Daha eski